Efektivnost pozemní PVO

Nastaveni modelu

Bráněnými objekty jsou i prvky bojové sestavy.


Vzdušné objekty zahrnují vlastní letadla, nepřátelská letadla - prostředky vzdušného napadevní a také falešné cíle.
Palebnými prostředky jsou prostředky pozemní PVO, mezi které patří protiletadlové raketové systémy a protiletadlové dělostřelecké systémy.
Průzkumné prostředky jsou klíčové při zjišťování, identifikaci a sledování vzdušných objektů.
Prostory startu zahrnují nejen letiště, ale i ostatní prostory odku startují například bezpilotní prostředky.
Prostředky velení a řízení zahrnují i spojovací prostředky.
Systémy řízení slouží k řízení letu vzdušných objektů.
Vlastní varianty představují rozmístění palebných prostředků.
Varianty nepřítele jsou vymezeny parametry činnosti nepřítele.

Zobrazení variant

Proveď simulaci!

Výsledky simulace